Aktualności

UWAGA!

Kwaterowanie studentów w domach studenckich UZ w Zielonej Górze na rok akademicki 2018/2019 odbywać się będzie w następujących terminach:

piątek                         28.09.2018 r.   - w godz. 8.00 - 14.00,
sobota                        29.09.2018 r.  - w godz. 10.00 – 14.00,
poniedziałek - piątek    1 - 5.10.2018 r.  - w godz. 8.00 – 14.00,
poniedziałek - środa     8 - 10.10.2018 r.  - w godz. 8.00 – 14.00,

przez administratorów, poza wyznaczonym terminem tymczasowo kwaterować będą portierzy.
Przy kwaterowaniu należy posiadać : dowód osobisty i dowód wpłaty kaucji w wys. 300,00 zł.

UWAGA!!

Serdecznie zapraszamy do Działu Spraw Studenckich po odbiór zaświadczeń o przyznaniu Nagrody Rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego za semestr letni w roku akademickim 2017/2018.

UWAGA !

Kandydaci na studia mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w Domach Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego wypełniając elektroniczny formularz wniosku: link   http://kandydat.uz.zgora.pl.
 

Osoby, które nie zdążą wypełnić elektronicznego formularza wniosku w pierwszym terminie, po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, będą wypełniać formularz: link  http://student.uz.zgora.pl.

UWAGA!

Kolejny termin składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich dla studentów i doktorantów mija 24 września 2018 r. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na indywidualnym koncie w module WWW (student.uz.zgora.pl).

UWAGA!!

W związku z § 11 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2017 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1163,01 zł.

UWAGA!!

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2018/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007