Aktualności

UWAGA!

W związku z § 11 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 58 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 września 2018 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1275,01 .

UWAGA!!

Serdecznie zapraszamy do Działu Spraw Studenckich po odbiór zaświadczeń o przyznaniu Nagrody Rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego za semestr letni w roku akademickim 2017/2018.

UWAGA!!

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2018/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007