Aktualności

UWAGA!!

Serdecznie zapraszmy do biura Działu Spraw Studenckich po odbiór zaświadczeń dotyczących przyznania Nagrody Rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego za semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 - lista nagrodzonych

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI!

Aby przystąpić do dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku akademickim 2016/2017 należy dokonać wpłaty składki w wysokości odpowiednio: 5,67 zł w OPCJI 1 lub 21,00 zł w OPCJI 2 w terminie do 30 czerwca 2017 r. na indywidualne konto studenta. Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie od 10 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.

UWAGA!!

W związku z § 11 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2016 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2016/2017 wynosi 1068,01 zł.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007