Aktualności

KOMUNIKAT!!!

Awaria sieci wodociągowej w DS. Vicewersal została usunięta. Kwaterowanie odbędzie się od dnia 13.11.2017 r. Studenci i doktoranci, którzy zakwaterowali się w innych Domach Studenckich UZ, a wyrażają chęć przekwaterowania do DS. Vicewersal, proszeni są o złożenie w Dziale Spraw Studenckich lub u kierowników DS.-ów wniosku o zamianę miejsca. Druki wniosków można pobrać ze strony: www.dss.uz.zgora.pl lub w Dziale Spraw Studenckich i u kierowników akademików.

Studenci i doktoranci, którzy nie skorzystali z możliwości zakwaterowania w DS. UZ mogą złożyć elektroniczny formularz wniosku o przyznanie miejsca w DS. Vicewersal. Proszę o kontakt z Działem Spraw Studenckich w przypadku, gdy wniosek będzie niedostępny.

 

UWAGA!!

W związku z § 11 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2017 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1163,01 zł.

UWAGA!!

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007