Aktualności

UWAGA!!

Serdecznie zapraszamy do Działu Spraw Studenckich po odbiór zaświadczeń o przyznaniu Nagrody Rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego za semestr zimowy w roku akademickim 2017/2017 - lista nagrodzonych.
Zaświadczenia wydawane będą do końca kwietnia 2018 r. Po tym terminie zostaną wysłane pocztą.

UWAGA!!

W związku z § 11 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2017 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1163,01 zł.

UWAGA!!

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007