Aktualności

UWAGA!!

Informacje dla osób ubiegających się o świadczenia stypendialne w roku akademickim 2020/2021!

UWAGA !

W związku z faktem, że trzy akademiki UZ (DS. Wcześniak, DS. SBM, DS. Sulechów) są w dyspozycji władz samorządowych i władz wojewódzkich w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, decyzje o przyznaniu miejsc na rok 2020/2021 do tych DS-sów wstrzymuje się do czasu decyzji o ich wyłączeniu lub nie z kwaterowania! 

Studenci i doktoranci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2020/2021, powinni wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na indywidualnym koncie w module www (student.uz.zgora.pl).

Elektroniczna rejestracja możliwa będzie w terminie do 10 września 2020 r.

UWAGA!

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich i doktoranckich

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji. Dodatkowo wyjaśniamy, iż mLegitymacja studencka (aplikacja mobilna) jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej.

Termin ograniczeń może ulec zmianom, zachęcamy do śledzenia aktualnych komunikatów na naszej stronie.

UWAGA!

W związku z § 12 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 20 września 2019 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 23 ust. 8 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1566,01 .

UWAGA!!

Informacja o kredytach studenckich !!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007