Aktualności

UWAGA!

Kwaterowanie studentów w domach studenckich UZ w Zielonej Górze na rok akademicki 2018/2019 odbywać się będzie w następujących terminach:

piątek                         28.09.2018 r.   - w godz. 8.00 - 14.00,
sobota                        29.09.2018 r.  - w godz. 10.00 – 14.00,
poniedziałek - piątek    1 - 5.10.2018 r.  - w godz. 8.00 – 14.00,
poniedziałek - środa     8 - 10.10.2018 r.  - w godz. 8.00 – 14.00,

przez administratorów, poza wyznaczonym terminem tymczasowo kwaterować będą portierzy.

 

Studenci, którym zostały przydzielone miejsca w domu studenta w Sulechowie i w Kalsku będą kwaterowani w następujacych terminach:
poniedziałek - piątek    1 - 5.10.2018 r. - w godz. 8.00 -15.00
poniedziałek - środa    8-10. 10. 2018r. - w godz. 8.00 -15.00

Klucze do domu studenta w Sulechowie i  w Kalsku można odebrać na portierni domu studenta przy ul. Prostej 7. Po godz. 15.00 klucze będą wydawane przez Panią sprzatającą.
 

Przy kwaterowaniu należy posiadać: dowód osobisty i dowód wpłaty kaucji w wys. 300,00 zł.

UWAGA!!

Serdecznie zapraszamy do Działu Spraw Studenckich po odbiór zaświadczeń o przyznaniu Nagrody Rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego za semestr letni w roku akademickim 2017/2018.

UWAGA!!

W związku z § 11 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2017 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1163,01 zł.

UWAGA!!

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2018/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007