Aktualności

UWAGA!!

W związku z § 11 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 62 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2016 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2016/2017 wynosi 1068,01 zł.

UWAGA STUDENCI I DOKTORANCI!

Aby przystąpić do dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku akademickim 2016/2017 należy dokonać wpłaty składki w wysokości odpowiednio: 9,92 zł w OPCJI 1 lub 36,75 zł w OPCJI 2 w terminie do 31 marca 2017 r. na indywidualne konto studenta. Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie od 10 marca 2017 r. do 30 września 2017 r.

Studenci rozpoczynający studia w lutym/marcu 2017 roku, aby przystąpić do dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w roku akademickim 2016/2017, mogą dokonać wpłaty składki w wysokości odpowiednio: 11,33 zł w OPCJI 1 lub 42,00 zł w OPCJI 2 w terminie do 15 marca 2017 r. na indywidualne konto studenta. Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie od 18 lutego 2017 r. do 30 września 2017 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007