Aktualności

UWAGA!!

W związku z występującymi falami upałów, powodującymi przekroczenie optymalnej temperatury do 26 °C w pomieszczeniach pracy, informuję, że Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzję o skróceniu czasu pracy w dniach:
- 02.08.2018 r. do godz. 12.00,
- 03.08.2018 r. do godz. 12.00,

Z tej decyzji wyłączeni są portierzy.

Katarzyna Łasińska
Kanclerz Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

UWAGA!!

Serdecznie zapraszamy do Działu Spraw Studenckich po odbiór zaświadczeń o przyznaniu Nagrody Rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego za semestr letni w roku akademickim 2017/2018.

UWAGA !

Kandydaci na studia mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w Domach Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego wypełniając elektroniczny formularz wniosku: link  http://kandydat.uz.zgora.pl.
Wniosek o przyznanie miejsce w Domu Studenckim należy wypełnić do 27 lipca 2018 r.

Osoby, które nie zdążą wypełnić elektronicznego formularza wniosku w pierwszym terminie, po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia, będą wypełniać formularz: link  http://student.uz.zgora.pl.

Uwaga kandydaci na studia!
 
Na czas trwania egzaminów wstępnych i rozmowy kwalifikacyjnej na rok akademicki 2018/2019 kandydaci na studia mają możliwość zakwaterowania (bez konieczności wcześniejszej rezerwacji miejsca) w następujących akademikach:
 
16, 17 i 18 września 2018 r.
DS. VICEWERSAL, al. Wojska Polskiego 65    tel. (068) 328 31 29, tel. kom. 513 032 059
DS. RZEPICHA, ul. Podgórna 50                    tel. (068) 328 22 41; tel. kom. 603 464 675

Opłata za dobę wynosi 25 zł (brutto).
Podstawą do zakwaterowania będzie lista kandydatów przekazana przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne administratorom akademików.

UWAGA!

Kolejny termin składania wniosków o przyznanie miejsca w domach studenckich dla studentów i doktorantów mija 10 września 2018 r. W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na indywidualnym koncie w module WWW (student.uz.zgora.pl).

UWAGA!!

W związku z § 11 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2017 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1163,01 zł.

UWAGA!!

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2018/2019

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007