Aktualności

UWAGA!
KOMUNIKAT JM REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO  DO STUDENTÓW W SPRAWIE BOS!

Od czerwca dotychczasowe Dziekanaty zastąpią Biura Obsługi Studenta (BOS-y).

Przewidziano cztery BOS-y, a każdy z nich będzie obsługiwał kilka różnych wydziałów... [tutaj pełna treść Komunikatu JM Rektora UZ do studentów]

 

UWAGA !

Studenci i doktoranci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2021/2022, powinni wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na indywidualnym koncie w module www (student.uz.zgora.pl). Decyzje o przyznaniu miejsca w DS. dla wniosków złożonych do 10 września 2021 r. dostępne będą na indywidualnym koncie w module www (student.uz.zgora.pl) najpóźniej w dniu 16 września 2021 r. Decyzje dla osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia podejmowane są na bieżąco.

Dla podniesienia standardu mieszkańców w Domach Studenckich UZ, z uwagi na wymianę mebli, rotacyjnie, z kwaterowania wyłączone będzie osiem pokoi w DS. Piast i DS. Ziemowit. DS. Rzepicha jest w trakcie remontu, zakończenie remontu planowane jest w miesiącu styczniu 2022 r.

 

Należy również śledzić aktualne komunikaty Zespołu Antykryzysowego UZ  https://www.uz.zgora.pl/index.php?zespol-antykryzysowy 


 

UWAGA!

Zarządzenie nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 14 kwietnia 2021 r. uchyla zarządzenie nr 13 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2008 r. sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania nagród Rektora dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zamiast nagród Rektora będzie inna forma gratyfikacji dla studentów, zaangażowanych w działania na rzecz promocji UZ, nad tym pracujemy z Parlamentem Studenckim. Pieniądze na ten cel zagwarantował JM Rektor.

Stypendia rektora przyznawane są na wniosek studenta na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego i w roku akademickim 2020/2021 obowiązuje Załącznik do zarządzenia nr 129 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 września 2020 r. Regulamin na stronie: http://www.dss.uz.zgora.pl/index.php/swiadczeniadla-studentowi-doktorantow.

Szanowni Państwo, Studenci UZ!

Informujemy, że w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną Uniwersytet Zielonogórski oferuje Państwu bezpłatną pomoc psychologiczną w postaci:

1) Telerozmowy z psychoterapeutą
Telefon pomocy i wsparcia psychologicznego dla studentów i pracowników UZ: 797 974 074
czynny w dniach: poniedziałek 11.00-13.00; środa: 13.00-15.00

2) Teleporady w ramach Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (pomoc dla wszystkich studentów, także tych, którzy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
Szczegółowe informacje na temat oferty i godzin pracy Centrum: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?na-uz-rozpoczo-dziaalno-centrum-wsparcia-osob-z-niepenosprawnociami
Aby skorzystać z pomocy oferowanej przez CWOZN, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dr hab. Marcinem Garbatem:
poniedziałek – piątek 8.00 – 13.00; tel. kom. 601 902 282; E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty.

UWAGA!!

W związku z § 3 ust 2 Regulaminu dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik nr 129 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 września 2020 r.), uprzejmie informujemy, iż student ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora - po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na indywidualnym koncie w studenckim module www dostępnym na stronie Uniwersytetu, wydrukowany i podpisany wniosek zobowiązany jest wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Uniwersytet Zielonogórski - Dział Spraw Studenckich, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra wraz z oryginałami załączników. Oryginały załączników będą odsyłane wraz z decyzją o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium.

UWAGA!

W związku z § 12 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 129 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 września 2020 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 23 ust. 8 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1649,01 .

UWAGA!!

PROGRAM GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NNW DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO na rok akademicki 2020/2021

UWAGA!

Przedłużenie ważności legitymacji studenckich i doktoranckich

Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Od 19 października 2020 r. działalność uczelni jest nadal ograniczona – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji. Dodatkowo wyjaśniamy, iż mLegitymacja studencka (aplikacja mobilna) jest ważna w okresie ważności elektronicznej legitymacji studenckiej.

Termin ograniczeń może ulec zmianom, zachęcamy do śledzenia aktualnych komunikatów na naszej stronie.

UWAGA!!

Informacja o kredytach studenckich !!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007