Aktualności

UWAGA!

Studenci UZ, kończący pierwszy stopień studiów i rekrutujący się na drugi stopień studiów od semestru letniego 2017/2018, mogą wypełnić wniosek o miejsce w Domu Studenckim w grupie warunkowej (zgodnie z paragrafem 4 ust. 3 Regulaminu przyznawania miejsc w domach studenckich).

UWAGA!!

W związku z § 11 Regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 66 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 26 września 2017 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 20 ust. 7 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2017/2018 wynosi 1163,01 zł.

UWAGA!!

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2017/2018

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007