Aktualności

UWAGA!

Studencka Komisja Wyborcza ogłasza terminy wyborów do Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego w kadencji 2022/2023. Głosowanie na platformie StudNet odbędzie się w dniach 5-13.04.2023 r. Wyniki ogłoszone zostaną w dniu 17.04.2023 r.

KALENDARZ WYBORCZY - INFORMACJA STUDENCKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ

LISTY KANDYDATÓW W WYBORACH DO SAMORZĄDU STUDENCKIEGO 2022/2023

UCHWAŁA NR 2 SKW O UNIEWAŻNIENIU WYBORÓW W DNIACH 27-31.03.2023R.

 

UWAGA! Rusza rekrutacja do Legii Akademickiej!

Startuje VI edycja szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. W 2023 roku w ramach zadania Uniwersytet Zielonogórski będzie realizować szkolenie teoretyczne w module podoficerskim.

Studenci, którzy mają status żołnierza rezerwy (niezależnie od rodzaju służby wojskowej jaką odbyli) mogą przystąpić do szkolenia podoficerskiego, które obejmie 2 etapy: zajęcia teoretyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim (w semestrze letnim) oraz szkolenie praktyczne w ośrodku szkolenia lub jednostce wojskowej (w czasie przerwy wakacyjnej).

Projekt ten jest skierowany do studentów wszystkich roczników studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I, II stopnia i jednolitych mgr oraz absolwentów, którzy rozpoczęli szkolenie w ramach Legii Akademickiej posiadając status studenta i chcących kontynuować to szkolenie po ukończeniu studiów.

Studenci, którzy chcą wziąć udziału w projekcie, proszeni są o wypełnienie wniosku o odbycie kursu podoficerskiego (do pobrania) i przesłanie go do 22 marca 2023 r.:
• skanem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. i oryginał wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Uniwersytet Zielonogórski – al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra
lub
• dostarczenie oryginału wniosku osobiście do Działu Spraw Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego (al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, pok. 401R) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00. Na zgłoszenia czekamy do 22 marca 2023 r.

Dla studentów, którzy jeszcze nie odbyli żadnej formy służby wojskowej szkolenie w ramach Legii Akademickiej rozpoczyna się od odbycia szkolenia podstawowego w ramach Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Wnioski o powołanie na szkolenie podstawowe w ramach DZSW należy składać w Wojskowym Centrum Rekrutacji.

[WNIOSEK moduł podoficerski - DO POBRANIA]

UWAGA!

STUDENCKA KOMISJA WYBORCZA OGŁASZA WYBORY DO:

  • Komisji Rewizyjnej – 3 wakaty
  • Parlamentu Studenckiego – 16 wakatów (Wydział Artystyczny 1 mandat; Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 1 mandat; Wydział Ekonomii i Zarządzania 2 mandaty; Wydział Fizyki i Astronomii 1 mandat; Wydział Humanistyczny 1 mandat; Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki 2 mandaty; Collegium Medium 2 mandaty, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 1 mandat; Wydział Mechaniczny 1 mandat; Wydział Nauk Biologicznych 1 mandat; Wydział Nauk Społecznych 2 mandaty; Wydział Prawa i Administracji 1 mandat,)
  • Senatu UZ – 12 wakatów (Wydział Artystyczny, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Humanistyczny, Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Collegium Medium, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Pedagogiki, Psychologi i Socjologii, Wydział Prawa i Administracji)
  • Wydziałowej Rady Studentów Collegium Medicum - 14 wakatów (Collegium Medium)
  • Rad Mieszkańców Domów Studenckich – 18 wakatów (Dom Studencki „Wcześniak" - 3 mandaty, Dom Studencki ,, Vicewersal" - 3 mandaty, Dom Studencki „Rzepicha" - 3 mandaty, Dom Studencki „Piast" - 3 mandaty, Dom Studencki „Ziemowit" - 3 mandaty, Dom Studencki „SBM" - 3 mandaty)

ZGŁOSZENIA BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 10 do 17 MARCA 2023 r.
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod tym linkiem FORMULARZ DLA KANDYDATA
Uzupełniony formularz należy wysłać na adres e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

[FORMULARZ DLA KANDYDATA]

UWAGA!

Przypominamy, że zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego studenci rozpoczynający lub wznawiający studia od semestru letniego 2022/2023 mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora na semestr letni 2022/2023. W związku z tym - po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na indywidualnym koncie w studenckim module www dostępnym na stronie Uniwersytetu, wydrukowany i podpisany wniosek student zobowiązany jest wysłać, wraz z oryginałami załączników, za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Uniwersytet Zielonogórski - Dział Spraw Studenckich, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra lub złożyć w Dziale Spraw Studenckich w terminie od 1 marca do 15 marca 2023r.

Datą złożenia wniosku jest data dostarczenia wniosku w wersji papierowej do Działu Spraw Studenckich lub, w przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem Poczty Polskiej, data stempla pocztowego. Wnioski stypendialne można składać w Dziale Spraw Studenckich w pokoju 401R, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.

UWAGA!!!
ZMIANA PROGU DOCHODOWEGO UPRAWNIAJĄCEGO DO OTRZYMYWANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO

Od 1 lutego 2023 r. zmienia się wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2022/2023 i wynosi 1294,40 zł.

Studenci ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickim 2022/2023 po raz pierwszy składają wniosek wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z §3 ust. 1 i 2 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz załącznikiem nr 8 do Regulaminu.

Studenci, którzy ubiegali się w roku akademickim 2022/2023 o stypendium socjalne i otrzymali decyzję negatywną z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, a których dochód mieści się w przedziale od 1051,70 zł do 1294,40 zł mają możliwość ponownego ubiegania się o wyżej wymienione świadczenie. W tym celu należy – wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego – złożyć oświadczenie o braku zmiany sytuacji materialnej (wzór oświadczenia do pobrania) lub w przypadku wystąpienia zmian w składzie rodziny lub sytuacji materialnej: oświadczenie uwzględniające zmiany i dokumenty je potwierdzające zgodnie z załącznikiem nr 8 do Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Świadczenie, zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu, przyznawane będzie od miesiąca następnego po miesiącu złożenia wniosku.

Powyższa zmiana dotyczy także przyznawania stypendiów socjalnych doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Podwyższenie progu dochodowego wynika ze zmiany przepisów, które wprowadziła Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. z 2022, poz. 2754) oraz z Zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 8 lutego 2023 r. zmieniającego zarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

[wzór oświadczenia do pobrania]

UWAGA!

W roku akademickim 2022/2023 zwiększono wysokość stypendium socjalnego na 1200 zł!

UWAGA!

W roku akademickim 2022/2023 zwiększono wysokość stypendium socjalnego na 900 zł oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych: w stopniu znacznym na 700,00 zł, w stopniu umiarkowanym na 500,00 zł i w stopniu lekkim na 400,00 zł.

W związku z § 3 ust 2 Regulaminu dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik nr 129 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 23 września 2022 r.)  informujemy, iż student ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora - po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na indywidualnym koncie w studenckim module www dostępnym na stronie Uniwersytetu, wydrukowany i podpisany wniosek zobowiązany jest wysłać, wraz z oryginałami załączników, za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Uniwersytet Zielonogórski - Dział Spraw Studenckich, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra lub złożyć w Dziale Spraw Studenckich.

UWAGA!

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023

Wszelkie pytania w sprawie stypendiów MEiN prosimy kierować na adres e-mail koordynatora wyznaczonego przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - Główny Specjalista w Dziale Spraw Studenckich.

UWAGA!!

Informacja o wynikach Konkursu „Klakson – Impuls do innowacji" Edycja III

Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu finansowania z dotacji przekazanej przez Samorząd Województwa Lubuskiego dla następujących wniosków:
1. „Zatrzymajmy razem" – profilaktyka zaburzeń mowy u dzieci do 3 r.ż. – projekt Naukowego Koła Logopedów „Mowa bez wad", opiekun: dr Anita Famuła – Jurczak,
2. System wspomagania zapinania naczepy do ciągnika siodłowego – projekt Koła Naukowego wUZtruck, opiekun: dr inż. Piotr Mróz
3. PETarda Design 2 – meble i kolekcje wzornicze z elementami termoformowalnych filców – projekt Koła Naukowego Studentów „Koło Projektowe", opiekun: mgr Joanna Legierska – Dutczak,
4. Budowa półautonomicznej uniwersalnej platformy jezdnej wraz z manipulatorem robotycznym – projekt Naukowego Koła Inżynierii Kosmicznej, opiekun: prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki,
5. Budowa instalacji wodorotlenkowej typ HHO wspomagająca spalanie – Generatora HHO 13/21 o zwiększonej wydajności oraz budowa systemu elektrolizy typ PEM – projekt Akademickiego Związku Motorowego, opiekun: mgr inż. Zdzisław Wałęga.
Gratulujemy!!

UWAGA !

Studenci i doktoranci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2022/2023, powinni wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na indywidualnym koncie w module www (student.uz.zgora.pl).

 

 

Szanowni Państwo, Studenci UZ!

Informujemy, że w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną Uniwersytet Zielonogórski oferuje Państwu bezpłatną pomoc psychologiczną w postaci:

1) Telerozmowy z psychoterapeutą
Telefon pomocy i wsparcia psychologicznego dla studentów i pracowników UZ: 797 974 074

2) Teleporady w ramach Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (pomoc dla wszystkich studentów, także tych, którzy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
Szczegółowe informacje na temat oferty i godzin pracy Centrum: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?pomoc-specjalistow-dla-studentow-i-pracownikow-uz
Aby skorzystać z pomocy oferowanej przez CWOZN, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dr hab. Marcinem Garbatem:
poniedziałek – piątek 8.00 – 13.00; tel. kom. 601 902 282; E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty.

Więcej artykułów…

  1. Informacja o kredytach studenckich
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007