Aktualności

UWAGA!!

W roku akademickim 2021/2022 zwiększono wysokość stypendium socjalnego na 810 zł, stypendium rektora na 810,00 zł oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym na 600,00 zł.

W związku z § 3 ust 2 Regulaminu dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik nr 137 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 23 września 2021 r.), uprzejmie informujemy, iż student ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora - po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na indywidualnym koncie w studenckim module www dostępnym na stronie Uniwersytetu, wydrukowany i podpisany wniosek zobowiązany jest wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Uniwersytet Zielonogórski - Dział Spraw Studenckich, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra wraz z oryginałami załączników. Oryginały załączników będą odsyłane wraz z decyzją o przyznaniu/nieprzyznaniu stypendium.

UWAGA!

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

Student zgłasza swoją kandydaturę do stypendium ministra wysyłając informację z adresu poczty elektronicznej nadanej studentowi na adres e-mail koordynatora wyznaczonego przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - kierownik Działu Spraw Studenckich.
Koordynator zakłada studentowi konto Redaktora pomocniczego, podając login i hasło wszystkim studentom zgłaszającym swoją kandydaturę do stypendium ministra. Student, logując się na stronie https://osf.opi.org.pl/app/ wypełnia wniosek w części B i C wraz z załącznikami w terminie do 20.10.2021 r.
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego przekazuje wnioski Ministrowi Edukacji i Nauki w terminie do 25.10.2021 r. za pośrednictwem systemu OSF.

UWAGA!
KOMUNIKAT JM REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO  DO STUDENTÓW W SPRAWIE BOS!

Od czerwca dotychczasowe Dziekanaty zastąpią Biura Obsługi Studenta (BOS-y).

Przewidziano cztery BOS-y, a każdy z nich będzie obsługiwał kilka różnych wydziałów... [tutaj pełna treść Komunikatu JM Rektora UZ do studentów]

 

UWAGA !

Studenci i doktoranci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2021/2022, powinni wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na indywidualnym koncie w module www (student.uz.zgora.pl).

Dla podniesienia standardu mieszkańców w Domach Studenckich UZ, z uwagi na wymianę mebli, rotacyjnie, z kwaterowania wyłączone będzie osiem pokoi w DS. Piast i DS. Ziemowit. DS. Rzepicha jest w trakcie remontu, zakończenie remontu planowane jest w miesiącu styczniu 2022 r.

 

Należy również śledzić aktualne komunikaty Zespołu Antykryzysowego UZ  https://www.uz.zgora.pl/index.php?zespol-antykryzysowy 


 

Szanowni Państwo, Studenci UZ!

Informujemy, że w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną Uniwersytet Zielonogórski oferuje Państwu bezpłatną pomoc psychologiczną w postaci:

1) Telerozmowy z psychoterapeutą
Telefon pomocy i wsparcia psychologicznego dla studentów i pracowników UZ: 797 974 074

2) Teleporady w ramach Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (pomoc dla wszystkich studentów, także tych, którzy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
Szczegółowe informacje na temat oferty i godzin pracy Centrum: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?pomoc-specjalistow-dla-studentow-i-pracownikow-uz
Aby skorzystać z pomocy oferowanej przez CWOZN, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dr hab. Marcinem Garbatem:
poniedziałek – piątek 8.00 – 13.00; tel. kom. 601 902 282; E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty.

UWAGA!!

Informacja o kredytach studenckich !!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007