Aktualności

UWAGA!

W związku z § 12 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 20 września 2019 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 23 ust. 8 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2019/2020 wynosi 1566,01 .

UWAGA!!

Informacja o kredytach studenckich !!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007