Aktualności

KOMUNIKAT
w sprawie zasad przyznawania wsparcia materialnego studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu „STYPENDIA GOLDMAN SACHS-PERSPEKTYWY"

Uniwersytet Zielonogórski jest uczestnikiem projektu Stypendia Goldman Sachs-Perspektywy, którego celem jest wsparcie studentów, obywateli Ukrainy studiujących w polskich uczelniach technicznych w formie przyznania zapomóg. Wsparcie jest organizowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i jest udzielane ze środków przekazanych przez firmę Goldman Sachs. Zgodnie z zasadami projektu zapomoga przyznawana jest jednorazowo dla 9 studentów obywateli Ukrainy studiujących na Uniwersytecie Zielonogórskim, w wysokości 1000 zł brutto dla jednego studenta.
Zapomogi będą przyznawane na podstawie złożonych wniosków, a o jej przyznanie mogą ubiegać się studenci, obywatele Ukrainy znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się w Ukrainie, którzy w dniu składania wniosku posiadają status studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Student ubiegający się o przyznanie jednorazowej pomocy finansowej (zapomogi), powinien w terminie od 16.01.2023 r. do 03.02.2023 r. złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Dziale Spraw Studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego (al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, budynek A-17 pok. 401R) w godzinach 8.00-14.00.
Szczegółowe kryteria przyznawania jednorazowej pomocy finansowej (zapomogi) dla studentów, obywateli Ukrainy w naszej Uczelni, znajdują się w zasadach przyznawania pomocy studentom, Uniwersytetu Zielonogórskiego w ramach projektu „Stypendia Goldman Sachs-Perspektywy".
[KOMUNIKAT]
[ZASADY PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWEJ POMOCY FINANSOWEJ]
[WNIOSEK]

 

Funkcjonowanie Uniwersytetu Zielonogórskiego w okresie od 27 grudnia 2022 r. do 8 stycznia 2023 r.

UWAGA!
Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 196 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego w okresie od 27 grudnia 2022 r. do 8 stycznia 2023 r. nie będzie możliwości wejścia do budynków Uczelni - w tym również do Działu Spraw Studenckich. Zgodnie z par. 2 ust. 1 ww. Zarządzenia wszyscy pracownicy będą zwolnieni w tym czasie z obowiązku świadczenia pracy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od 9 stycznia 2023 r.

UWAGA!

W roku akademickim 2022/2023 zwiększono wysokość stypendium socjalnego na 1200 zł!

UWAGA!

W roku akademickim 2022/2023 zwiększono wysokość stypendium socjalnego na 900 zł oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych: w stopniu znacznym na 700,00 zł, w stopniu umiarkowanym na 500,00 zł i w stopniu lekkim na 400,00 zł.

W związku z § 3 ust 2 Regulaminu dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik nr 129 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 23 września 2022 r.)  informujemy, iż student ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora - po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na indywidualnym koncie w studenckim module www dostępnym na stronie Uniwersytetu, wydrukowany i podpisany wniosek zobowiązany jest wysłać, wraz z oryginałami załączników, za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Uniwersytet Zielonogórski - Dział Spraw Studenckich, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra lub złożyć w Dziale Spraw Studenckich.

UWAGA!

Informacja na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2022/2023

Wszelkie pytania w sprawie stypendiów MEiN prosimy kierować na adres e-mail koordynatora wyznaczonego przez Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. - Główny Specjalista w Dziale Spraw Studenckich.

UWAGA!!

Informacja o wynikach Konkursu „Klakson – Impuls do innowacji" Edycja III

Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu finansowania z dotacji przekazanej przez Samorząd Województwa Lubuskiego dla następujących wniosków:
1. „Zatrzymajmy razem" – profilaktyka zaburzeń mowy u dzieci do 3 r.ż. – projekt Naukowego Koła Logopedów „Mowa bez wad", opiekun: dr Anita Famuła – Jurczak,
2. System wspomagania zapinania naczepy do ciągnika siodłowego – projekt Koła Naukowego wUZtruck, opiekun: dr inż. Piotr Mróz
3. PETarda Design 2 – meble i kolekcje wzornicze z elementami termoformowalnych filców – projekt Koła Naukowego Studentów „Koło Projektowe", opiekun: mgr Joanna Legierska – Dutczak,
4. Budowa półautonomicznej uniwersalnej platformy jezdnej wraz z manipulatorem robotycznym – projekt Naukowego Koła Inżynierii Kosmicznej, opiekun: prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki,
5. Budowa instalacji wodorotlenkowej typ HHO wspomagająca spalanie – Generatora HHO 13/21 o zwiększonej wydajności oraz budowa systemu elektrolizy typ PEM – projekt Akademickiego Związku Motorowego, opiekun: mgr inż. Zdzisław Wałęga.
Gratulujemy!!

UWAGA !

Studenci i doktoranci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w Domu Studenckim Uniwersytetu Zielonogórskiego na rok akademicki 2022/2023, powinni wypełnić elektroniczny formularz wniosku dostępny na indywidualnym koncie w module www (student.uz.zgora.pl).

 

 

UWAGA!
KOMUNIKAT JM REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO  DO STUDENTÓW W SPRAWIE BOS!

Od czerwca dotychczasowe Dziekanaty zastąpią Biura Obsługi Studenta (BOS-y).

Przewidziano cztery BOS-y, a każdy z nich będzie obsługiwał kilka różnych wydziałów... [tutaj pełna treść Komunikatu JM Rektora UZ do studentów]

 

Szanowni Państwo, Studenci UZ!

Informujemy, że w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną Uniwersytet Zielonogórski oferuje Państwu bezpłatną pomoc psychologiczną w postaci:

1) Telerozmowy z psychoterapeutą
Telefon pomocy i wsparcia psychologicznego dla studentów i pracowników UZ: 797 974 074

2) Teleporady w ramach Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (pomoc dla wszystkich studentów, także tych, którzy nie posiadają orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).
Szczegółowe informacje na temat oferty i godzin pracy Centrum: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?pomoc-specjalistow-dla-studentow-i-pracownikow-uz
Aby skorzystać z pomocy oferowanej przez CWOZN, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami, dr hab. Marcinem Garbatem:
poniedziałek – piątek 8.00 – 13.00; tel. kom. 601 902 282; E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zapraszamy Państwa do korzystania z oferty.

UWAGA!!

Informacja o kredytach studenckich !!

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007