Koła naukowe i organizacje studenckie

UWAGA!!!

Informujemy, iż zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, koła naukowe i organizacje studenckie zobowiązane są do składania sprawozdań ze swojej działalności dwa razy w roku akademickim.

W porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich, Parlament Studencki ustalił następujące terminy skladania sprawozdań:

  • do 15 czerwca w semestrze letnim,
  • do 15 lutego w semestrze zimowym.  

Szczegółowych informacji udzielają:

- w Dziale Spraw Studenckich: Katarzyna Litwin (tel. (68)328 3282) oraz Elżbieta Kaźmierczak (tel. (68)328 3183),
- w Parlamencie Studenckim: Przewodnicząca PS UZ Weronika Steciąg (tel. 603-747-486) oraz Przewodniczący Komisji ds. Kół Naukowych i Organizacji Studenckich PS UZ Marcin Łukaszewicz (tel. 519-356-343).

Komunikat dla Kół Naukowych i Organizacji Studenckich, które w 2021 roku otrzymały dofinansowanie z budżetu dla Kół Naukowych i Organizacji Studenckich!


Do pobrania (również ze strony http://samorzad.uz.zgora.pl/):
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007