Dział Spraw Studenckich


KIEROWNIK DZIAŁU:

mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (68) 328 31 83, tel. 785 024 404

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU:

mgr Katarzyna Litwin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (68) 328 32 82


PRACOWNICY:

mgr inż. Grażyna Frątczak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 603 424 267

mgr Martyna Grześkowiak

mgr Aleksandra Konopska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (68) 328 32 84

mgr Katarzyna Marciniak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (68) 328 32 81

mgr Natalia Olejniczak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 502 612 943
 
lic. Emilia Olender
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 502 612 943
 
mgr Joanna Żyłuk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (68) 328 31 80
 
 
SIEDZIBA:
Al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra,
Kampus B, pok. 401R, 306R
 
 

DO ZADAŃ DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH NALEŻY:

W zakresie koordynacji działalności stypendialnej w Uniwersytecie:
a) ogólny nadzór nad załatwianiem spraw stypendialnych w dziekanatach poprzez instruktaż i kontrole realizacji decyzji w sprawach przyznawania, zawieszania i cofania pomocy stypendialnej,
b) przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych w ramach Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
c) opracowywanie i realizacja zasad przyznawania nagród i stypendiów Rektora dla studentów i doktorantów,
d) nadzór nad prawidłowym i terminowym opracowaniem przez dziekanaty wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiagnięcia,
e) obsługa administracyjna świadczeń stypendialnych dla doktorantów udzielanych poza funduszem pomocy materialnej,
f) obsługa administracyjna świadczeń stypendialnych dla obcokrajowców,


W zakresie współpracy z Rzecznikiem dyscyplinarnym ds. studentów i doktorantów:
a) przekazywanie Rzecznikowi dyscyplinarnemu ds. studentów i doktorantów materiałów dotyczących wykroczeń studentów,
b) zapewnienie obsługi sekretarsko-kancelaryjnej Rzecznikowi dyscyplinarnemu ds. studentów i doktorantów,


W zakresie współdziałania ze środowiskiem studenckim:
a) współpraca z organizacjami młodzieżowymi i samorządem studenckim,
b) nadzór nad działalnością finansową studenckich kół naukowych,
c) koordynacja i pomoc w realizacji studenckiej działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i innych form działalności,


W zakresie spraw socjalnych:
a) współdziałanie z Administracją Domów Studenckich w zakresie prawidłowego wykorzystania miejsc w domach studenckich,
b) współpraca z Działem Płac w zakresie udzielania informacji na temat ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów,
c) współpraca z brokerem ubezpieczeniowym i obsługa płatności składek w ramach dobrowolnych ubezpieczeń studentów i doktorantów od następstw nieszczęśliwych wypadków,


W zakresie ewidencji w ogólnopolskim wykazie studentów POL-on:

a) zamieszczanie danych o przyznanych studentowi świadczeniach pomocy materialnej na danym kierunku studiów.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007