Dział Spraw Studenckich


KIEROWNIK DZIAŁU:

mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (68) 328 31 83

 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU:

mgr Katarzyna Litwin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (68) 328 32 82

 

PRACOWNICY:

mgr Martyna Grześkowiak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (68) 328 32 82

mgr Paulina Słomska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (68) 328 32 81
 
mgr Marta Ułasowicz
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (68) 328 31 80
 
 
 SIEDZIBA:
Al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra,
Kampus B, pok. 401R,401aR,401bR, 401cR,401dR
 
 

DO ZADAŃ DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH NALEŻY:

W zakresie koordynacji działalności stypendialnej w Uniwersytecie:
a) ogólny nadzór nad załatwianiem spraw stypendialnych w dziekanatach poprzez instruktaż i kontrole realizacji decyzji w sprawach przyznawania, zawieszania i cofania pomocy stypendialnej,
b) przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć odwołań od decyzji Wydziałowych Komisji Stypendialnych w ramach Odwoławczej Komisji Stypendialnej,
c) opracowywanie i realizacja zasad przyznawania nagród i stypendiów Rektora dla studentów i doktorantów,
d) nadzór nad prawidłowym i terminowym opracowaniem przez dziekanaty wniosków o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiagnięcia,
e) obsługa administracyjna świadczeń stypendialnych dla doktorantów udzielanych poza funduszem pomocy materialnej,
f) obsługa administracyjna świadczeń stypendialnych dla obcokrajowców,


W zakresie współpracy z Rzecznikiem dyscyplinarnym ds. studentów i doktorantów:
a) przekazywanie Rzecznikowi dyscyplinarnemu ds. studentów i doktorantów materiałów dotyczących wykroczeń studentów,
b) zapewnienie obsługi sekretarsko-kancelaryjnej Rzecznikowi dyscyplinarnemu ds. studentów i doktorantów,


W zakresie współdziałania ze środowiskiem studenckim:
a) współpraca z organizacjami młodzieżowymi i samorządem studenckim,
b) nadzór nad działalnością finansową studenckich kół naukowych,
c) koordynacja i pomoc w realizacji studenckiej działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i innych form działalności,


W zakresie spraw socjalnych:
a) współdziałanie z Administracją Domów Studenckich w zakresie prawidłowego wykorzystania miejsc w domach studenckich,
b) współpraca z Działem Płac w zakresie udzielania informacji na temat ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów,
c) współpraca z brokerem ubezpieczeniowym i obsługa płatności składek w ramach dobrowolnych ubezpieczeń studentów i doktorantów od następstw nieszczęśliwych wypadków,


W zakresie ewidencji w ogólnopolskim wykazie studentów POL-on:

a) zamieszczanie danych o przyznanych studentowi świadczeniach pomocy materialnej na danym kierunku studiów.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007