Dział Spraw Studenckich


KIEROWNIK DZIAŁU:
 
mgr Katarzyna Litwin
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (68) 328 32 82
 

ZASTĘPCA KIEROWNIKA DZIAŁU:

mgr Katarzyna Marciniak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (68) 328 32 81


PRACOWNICY:

mgr inż. Grażyna Frątczak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 603 424 267

mgr Martyna Grześkowiak

Główny Specjalista mgr inż. Elżbieta Kaźmierczak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (68) 328 31 83, tel. 785 024 404

lic. Karolina Mazurek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (68) 328 32 84
 
lic. Emilia Olender
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 502 612 943

mgr Alicja Toboła
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. 693 100 237

mgr Joanna Żyłuk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. (68) 328 31 80
 
 
SIEDZIBA:
Al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra,
Kampus B, pok. 401R, 306R
 
 

DO ZADAŃ DZIAŁU SPRAW STUDENCKICH NALEŻY:

W zakresie działalności stypendialnej w Uniwersytecie:
a) przyznawanie i wypłacanie świadczeń stypendialnych dla studentów i doktorantów,
b) przygotowywanie propozycji rozstrzygnięć decyzji Komisji Stypendialnych,
c) opracowywanie zasad przyznawania stypendiów Rektora dla studentów i doktorantów,
d) nadzór nad prawidłowym i terminowym opracowaniem wniosków o przyznanie stypendium Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiagnięcia,
e) obsługa administracyjna świadczeń stypendialnych dla doktorantów udzielanych poza funduszem pomocy materialnej,
f) obsługa administracyjna świadczeń stypendialnych dla obcokrajowców,


W zakresie współpracy z Rzecznikiem dyscyplinarnym ds. studentów i doktorantów:
a) przekazywanie Rzecznikowi dyscyplinarnemu ds. studentów i doktorantów materiałów dotyczących wykroczeń studentów,
b) zapewnienie obsługi sekretarsko-kancelaryjnej Rzecznikowi dyscyplinarnemu ds. studentów i doktorantów,


W zakresie współdziałania ze środowiskiem studenckim:
a) współpraca z organizacjami młodzieżowymi i samorządem studenckim,
b) nadzór nad działalnością finansową studenckich kół naukowych,
c) koordynacja i pomoc w realizacji studenckiej działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i innych form działalności,


W zakresie spraw socjalnych:
a) współdziałanie z Administracją Domów Studenckich w zakresie prawidłowego wykorzystania miejsc w domach studenckich,
b) współpraca z Działem Płac w zakresie udzielania informacji na temat ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów,
c) współpraca z brokerem ubezpieczeniowym i obsługa płatności składek w ramach dobrowolnych ubezpieczeń studentów i doktorantów od następstw nieszczęśliwych wypadków,


W zakresie ewidencji w ogólnopolskim wykazie studentów POL-on:

a) zamieszczanie danych o przyznanych studentowi świadczeniach pomocy materialnej na danym kierunku studiów.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2007